Orientēšanās spēle "Papīrfabrikas ciemata noslēpumi"

 ORIENTĒŠANĀS SPĒLE

“PAPĪRFABRIKAS CIEMATA NOSLĒPUMI”

Uzsākot spēli, jums tiks piešķirts

Uzdevumu – atbilžu lapa, karte un uzlīmju komplekts

Nepieciešamais inventārs

Telefons ar kameru / fotoaparāts, rakstāmais un lukturītis

Cena

7,00 € ģimenei

3,00 € individuālajiem spēlētājiem

Noteikumi

- Aptuvenais spēles ilgums 2 – 2,5 stundas, garums ap 4 km;

- Saņemot spēles mapi, komanda izdomā nosaukumu, fiksē starta laiku un ieraksta atbilžu lapā, lai zinātu, cik daudz laika pavadīts risinot uzdevumus un atrodoties trasē;

- Par uzlīmju komplektu – komplektā redzamās uzlīmes jāmeklē dabā, lai zinātu kādu uzlīmi ielīmēt pretī attiecīgajam uzdevumam. Uzlīmes ir netālu no objekta vai pie tā (jāmeklē pēc foto uz uzdevuma lapas vai norādes), neuzkrītošā vietā un tās ir lielākas kā uzlīmju komplektā);

- Atrisinot uzdevumu, atbilde jāieraksta atbildes ailē un/vai jāatrot attiecīgā vieta, kurā jāmeklē simbola uzlīme;

- Uzdevumu punkti ir salikti pēc kārtas, tādēļ vēlams iet tos kā ir sanumurēts;

- Ir uzdevumi, kuros prasīts nofotografēt kādu objektu, bildi vajadzēs parādīt finišējot;

- Nevienā ēkā nav jāiet iekšā, simboli atrodas ārā,  vienīgā vieta, kur būs jāieiet, ir alas;

- Spēli beidzot ,uzdevumu lapā piefiksē finiša laiku.

Sākumpunkts

Līgatnes novada tūrisma informācijas centrs, Spriņģu ielā 2, Līgatnē, kur tiek izsniegti spēlei nepieciešamie materiāli un ir iespēja iegūt plašāku informāciju par spēli  

 

Spēles rezultāti

Spēles rezultātus saņemsiet e-pastā tās pašas vai nākamās dienas laikā!

 

Uzmanību! Ar bērnu ratiņiem vai ratiņkrēslos dažos punktos apgrūtināta piekļūšana

 

Plašāka informācija par spēli zvanot uz +371 29189707 vai rakstot uz info@visitligatne.lv