Izzinoša programma “Līgatnes papīrfabrika un tās vēsturiskais mantojums” / Latvijas skolas soma

 Izzinoša programma “Līgatnes papīrfabrika un tās vēsturiskais mantojums

Nodarbības laikā skolēni iepazīst Līgatnes papīrfabriku, tās vēsturi, darbības principus, t.sk., apskatot slēgtās ražošanas telpas. Tālāk notiek iepazīšanās ar papīrfabrikas strādnieku ciematu un tā apkārtnē esošo 19. gadsimta koka apbūvi, apskatot  arī vēsturisko strādnieku dzīvokli, kas atrodas vienā no strādnieku koka rindu mājām. Bijušajā skolas ēkā, kas arī atrodas koka rindu mājā, iespējams izzināt un redzēt papīra liešanas procesu. Nodarbības noslēgumā iespējams izspēlēt orientēšanās spēli “Papīrfabrikas ciemata noslēpumi”, lai nostiprinātu par papīrfabriku un 19. gadsimta apbūvi iegūtās zināšanas. Skolotāji saņem apkopojošo informāciju tālākajam darbam mācību procesā.

 

Programma paredzēta 5. līdz 12. klases skolēniem, aptuvenais programmas ilgums 2h 45 min.

 

  

Izmaksas:

Programmas cena ar dalībnieku skaitu līdz 15 skolniekiem:

Programma līdz 15 skoln. bez orientēšanās spēles – 37,00 EUR;

Programma līdz 15 skoln. ar orientēšanās spēles – 54,00 EUR;

Programmas cena ar dalībnieku skaitu no 16 līdz 30 skolniekiem:

Programma 16-30 skoln. bez orientēšanās spēles – 54,00 EUR;

Programma līdz 16-30 skoln. ar orientēšanās spēles – 78,00 EUR.

Plašāka informācija un pieteikšanās:

Līgatnes tūrisma informācijas centrā, Spriņģu iela 2, Līgatne

Telefona nr. +371 29189707, e-pasts: visitligatne@cesunovads.lv