- Lustūzis

Lustūzis (Koopakivim)

Külastades Līgatnet, esimesena külalisi tervitab Lustūzis. See asub Līgatne paremal kaldal ja sirgub 250 m alla voolu, 50 m mööda metsa serva edelasse ja 50 m kagusse. Pindala 4,454 ha. Geoloogiline ja geomorfoloogiline loodusmälestis.

Lustūžise ümbruskond on lemmik loodusobjekt. Aina suurem Līgatnet külastatavate turistide vool soovib jäädvustada ennast ja sõpru fotodel suursuguse kalju taustal. Sellepärast kalju esijalamil on rajatud spetsiaalne vaateplatvorm, mis tagab suurepärast vaadet ja samal ajal kaitseb loodusmälestist inimeste poolt tekitava lagunemise eest (liivakivim on habras, sellepärast sellel liikumine pole soovitav).

Lisanimetus Koopakivim iseloomustab Lustūzise omapära, kuna omal ajal siin on raiutud suur hulk koopaid ja keldreid ja see on ainus paik, kus keldrid on rajatud isegi kahel tasapinnal. Tänapäevalgi mitmed keldrid truult teenivad elanikke, hoiustades nende talvevarusid.

Līgatne koobaste ja keldrite külastamine külastajatele on ainult giidi saatel.