Kaljud, koopad ja keldrid Līgatne linnas


Lustūzis

Anfabrika kaljud ja keldrid

Kiberkalnsi keldrid
 

Paberivabriku koopad

Rīgaskalnsi keldrid

Remdenkalnsi koopad

Līgatnes ja selle lähiümbruses on märkimisväärne hulk liivakivi paljandeid, mida siin nimetame kaljudeks ja kivimiteks. Võimalik, et siin on suurim liivakivi kivimi kontsentratsioon Lätis, mida Līgatne ja selle lähiümbruse elanikud, paljude aastate vältel, on praktiliselt ja edukalt kasutanud olme- ja tööstuslikeks vajadusteks, moodustades koobaste süsteeme ja keldreid.

Mitmed kivimid - Lustūzis, Ānfabrika kaljud ja Spriņģi kivimid on Riikliku tähtsusega kaitstavad objektid. Kuid Līgatne lähiümbruses on mitmed kümned kaljud ja kivimid ja kogu selle loodusepärli väärtus pole vähemtähtis, kuna kuidagi ei saa nimetamata jätta Gūdu kaljut, Ķūķu kaljut, Zvārte kivimit ja teisi...

Väga huvitavad avastused on seotud kaljudes olevate koobaste ja keldritega. Kohe tuleb mainida, et need pole nõukogudeaegne häda, vaid traditsioonil kasutada looduse poolt esitatud eelistused Līgatnes on palju iidsem ajalugu. Loeme, mida selle kohta kirjutab Aivars Balodis - Līgatne ajaloo uurija.

„Igaüks endast lugupidav līgatnelane arvab, et Līgatne keldritest kõik on enam, kui selge. Siin käib jutt liivakivimisse raiutud keldritest. Roosakad, kuldsed ja hallid liivakivimid on moodustunud 350-370 miljonit aastat tagasi
Need on tekkinud tänu veevoolule, kokku kandes liivaseid ja tolmuseid ning saviseid kivimi osakesi, mis settisid, tihenesid ja tsementeerudes moodustasid tänapäeval nähtavaid liivakivimeid ja dolomiite, ehk settekivimeid."

Līgatne koobaste ja keldrite külastamine külastajatele on ainult giidi saatel.
Tel.: +371 64153169