Jaunumi
TAVA aicina piedalīties studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Lai veicinātu Latvijas tūrisma nozares izpēti un analīzi un sekmētu studentu zinātniski pētniecisko darbību tūrisma jomā, Tūrisma attīstības valsts aģentūra (TAVA) izsludina „Studentu zinātniski pētniecisko darbu 2013.gada konkursu”.

Konkursam darbus var iesniegt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas akreditēto augstāko izglītības iestāžuzinātniski pētniecisko darbu autori. Konkursā tiek gaidīti maģistra, bakalaura un studiju darbi.

Pieteiktie darbi tiks vērtēti pēc sešiem galvenajiem kritērijiem:

1)      Konkursa darba tēmas oriģinalitāte, problēmas un pētāmā jautājuma formulējums un pamatojums, atbilstība konkursa mērķim;

2)      Pētāmās problēmas aktualitāte tūrisma nozarē;

3)      Mērķa, pētāmā jautājuma, darba uzdevumu saskaņotība, informācijas avotu vispusīgums un plašums, autora patstāvīgais pētījums un spriedumi;

4)      Rezultātu analīze, interpretācija, loģiski slēdzieni, secinājumi, priekšlikumu lietišķums, inovatīvas, jaunas un vērtīgas idejas, attīstības perspektīvas;

5)      Darba vizuālais noformējums, valoda, datu interpretācija;

6)      Darba rezultātu praktiskā pielietojamība TAVA darbībā un aktivitāšu īstenošanā.

7)      Konkursa balvas tiek piešķirtas darba autoram un darba vadītājam. Konkursa godalgoto vietu ieguvēji balvās iegūs dāvanu kartes atpūtai Latvijā, diplomu par godalgoto vietu konkursā un iespējas prezentēt konkursa darbu tūrisma nozares pasākumos.

8)      Konkursa uzvarētājus noteiks TAVA direktora izveidota komisija. Uzvarētājus nosauks TAVA mājaslapā un informēs personīgi.

9)      Apbalvošana paredzēta gadskārtējā nozares sarīkojumā „Tūrisma forums”, kas notiks šā gada decembrī.

Konkursa darbu iesniegšanas beigu termiņš ir 15.septembris. Vairāk par konkursa gaitu un noteikumiem sk. http://www.tava.gov.lv/lv/studentu-darbu-konkurss.

Papildu informācija par konkursu:Inese Šīrava, TAVA produktu attīstības vecākā eksperte,  

e-pasts: inese.sirava@latvia.travel; tel. 67358151 

Sagatavojusi Inta Briede, TAVA (www.tava.gov.lvwww.latvia.travel) sabiedrisko attiecību speciāliste, tel. 67358152; inta.briede@latvia.travel

2013-06-25