Jaunumi
Notiek būvniecības darbi Līgatnes zaļā tirgus izveidei

       

Š.g. maija mēnesī tika uzsākti būvdarbi tirgus izveidei Līgatnes pilsētā. Projekts tiek īstenots projekta „Līgatnes zaļais tirgus” Nr.12-09-LL29-L413101-000002 Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Šobrīd ir izbūvēta drenāža un izvietoti tirdzniecības galdi, nodrošinot ne mazāk kā deviņas tirdzniecības vietas. Projektā paredzēts arī ierīkot vietu tirdzniecībai no automašīnām. Laukuma pamatne būs  grants – šķembu segums. Būvdarbu veicējs ir SIA „Warss +”, projektu izstrādāja un autoruzraudzību veic  SIA „DG Baltic”, bet būvuzraudzību nodrošina Aivars Vēzītis.

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 18 882.07 (t.sk.PVN),  ar iespēju saņemt publisko finansējumu LVL 8189.86. Atbalsta intensitāte ir 75% no projekta kopējās attiecināmo  izmaksu summas.

Projekta īstenošanas termiņš ir līdz 2013.gada decembrim.

Informāciju sagatavoja:
Vineta Lapsele – projektu vadītāja
14.05.2013.

Top Zaļais tirgus Līgatnē, 10.05.2013., foto Dace Gradovska

2013-05-20