Jaunumi
Līgatni rotā vēl viens gājēju tiltiņš

 Pēc divu gadu būvniecības darbiem teju ir noslēgušies būvniecības un labiekārtošanas darbi pie Līgatnes papīrfabrikas ciemata takas izveides. Skaistu punktu šim projektam uzlicis trešais un pagaidām pēdējais izveidotais gājēju tiltiņš, kas ved pāri Līgatnes upei. Tilts atrodas pie Līgatnes papīrfabrikas vārtiem un tā galvenā funkcija ir savienot gājēju ceļus starp Skolas kalnu un Ķiberkalnu.

Līgatnē uzbūvētais tiltiņš ir trešais no trīs jaunbūvētajiem tiltiem un tas tapis ES līdzfinansētā projekta "Līgatnes papīrfabrikas ciemata kultūrvēsturiskās tūrisma takas izveide" projekta ietvaros. Tilts no jauna uzstādīts tieši tajā pat vietā, kur vēsturiski atradās iepriekšējais gājēju tilts pār Līgatnes upi, kas tika nojaukts vairāk kā desmit gadus atpakaļ un līdz šim brīdim tā arī netika atjaunots. Vēsturiski šo tiltu izmantoja gan Līgatnes papīrfabrikas darbiniek, kas uz darba vietu ieradās no Skolas kalns, Ķempjiem un Spriņģu kalna, kā arī bērni, kas no Remdenkalna, Ķiberkalna un Gaujasmalas devās uz sākumskolu, kas atradās Skolaskalnā.
Tilts pār Līgatnes upi
Foto: Jaunzeme A.
 
Jau ziņojām, ka līdz šim projekta ietvaros Līgatnē no jauna tika uzstādīti gājēju tiltiņi "Vilhelms" ("Wilhelm") jeb "Vilhelmīne" un „Eižens” („Eugen”).
 
19. gadsimta beigās, kad savu uzplaukumu piedzīvoja Līgatnes papīrfabrika, Līgatnē notika ievērojami celtniecības darbi. Šo darbu ietvaros tika uzbūvēti vairāki dekoratīvi tiltiņi, kam doti papīrfabrikas īpašnieku- Mencendorfu (Menzendorff) dzimtas pārstāvju vārdi. Vārds vai iniciāļi tikuši iestrādāti tiltiņu dekoratīvajās margās. 
Divi no šiem tiltiņiem- "Vilhems" un "Eižens" ("Eugen"), ko projektējis papīrfabrikā strādājošais talantīgais inženieris Eižens Irmejs (Eugen Irmer) nu ir atjaunoti. 2012.gada aprīlī savu atjaunošanu un uzstādīšanu sagaidīja arī trešais tilts pār Līgatnes upi.  
 
Pirmajam kārta bija pienākusi "Vilhelmam", kas tā nodēvēts par godu Vilhelmam Mencendorfam, bet tautā iesaukts arī par "Vilhelmīni". Par šī otrā nosaukuma izcelsmi pastāv divas versijas. Viena vēsta, ka tiltiņu margās nolasāmi arī dzimtas vīriešu laulāto draudzeņu vārdi vai iniciāļi, bet otra - par krodzinieci vārdā Vilhelmīne. 
Tilts Vilhelms
Foto: Jaunzeme A.
 
Jaunie tilti ir nozīmīgi tūrisma takas funkcionalitātei. Tie kalpos gājējiem, šķērsojot Līgatnes upes kanālu, Līgatnes upi un gravu, kas savieno Rīgas kalnu ar Ānfabrikas klintīm. Tiltiņi ir ne tikai nozīmīgi apskates objekti, kas papildina stāstu par Līgatnes papīrfabrikas inženiertehniskajiem sasniegumiem 19.-20. gadsimtu mijā, bet tie ir arī veidoti tā, lai iekļautos Līgatnes arhitektūrā.
Līgatnes papīrfabrikas ciemata kultūrvēstures tūrisma taku apmeklētajiem atklāja 2011.gada pavasarī, projekta būvdarbi tiks noslēgti 2012.gada 31.maijā. Jaunizveidotajās takās iespējams doties diva veida organizētās grupās, Līgatnē sertificētu gidu pavadībā. Pirmajā maršrutā "Līgatnes papīrfabrikas strādnieku dzīvesveids", kur tiek stāstīts par Līgatnes papīrfabriku un tās strādniekiem, dzīvojamām mājām un sabiedriskajām ēkām un "Līgatnes dabas loks" - maršruts, kurā apskatīt Līgatnes dabas pērles - Anfabrikas klintis, Lustūzi, Līgatnes 19 gadsimta inženieru sasniegumus - ūdensteces kanālu sistēmu ar mākslīgo ūdenskrātuvi un slūžu sistēmu, un atjaunotus vēsturiskos tiltiņus - "Vilhelmu" un "Eiženu" ("Eugen").
Tiltiņš Eugens
Foto: Jaunzeme A.
 
Projekta pirmajā kārtā tiks atjaunotas divas no piecām papīrfabrikas ciemata dzīvojamām zonām - "Skolaskalns" un "Rīgaskalns", kā arī veikta vairāku infrastruktūras objektu rekonstrukcija un būvniecība, tai skaitā - uzbūvēts gājēju tilts pie papīrfabrikas, atjaunoti gājēju celiņi, izveidotas velosipēdu un autostāvvietas, un citi. 
 
Projekta sagatavošanas darbs ilga trīs gadus. Sākumā bija ideja par nepieciešamību unikālo Līgatnes papīrfabrikas ciemata vēsturisko centru, kas ir vienīgais šāda veida industriālās apbūves koka ēku komplekss Eiropā, padarīt par tīkamu dzīvesvietu iedzīvotājiem un saistošu apskates objektu tūristiem. Tika piesaistīti ieinteresēti arhitekti un, sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, tika uzsākts darbs pie "Līgatnes papīrfabrikas ciemata vēsturiskā centra izpētes un attīstības koncepcijas". Salīdzinoši īsā laikā lika pamatus šī brīža projektam Līgatnē. Koncepcijas izstrādes procesu vadīja arhitekte, bijusī līgatniete Ināra Kārkliņa, un viņas uzņēmums - Arhitektu birojs "Forma". Koncepciju zinātniski pamatoja Karklins design Studio (Bostona, ASV), pielietojot patentētu pētniecības modeli un ņemot par piemēru realizētus projektus Amerikā, Anglijā un Somijā. Būtisks un neatsverams ir esošo un bijušo līgatniešu ieguldījums, kas nežēlo vēsturiskos fotodokumentus un atmiņu stāstus. Koncepcija izpelnījusies augstu novērtējumu Latvijas kultūrvēsturnieku aprindās. 
 
Līgatnes papīrfabrikas ciemata vēsturiskais centrs ir Valsts nozīmes aizsargājams pilsētbūvniecības piemineklis. Tas veidojies un attīstījies kopsolī ar Līgatnes papīrfabriku un 20. gadsimta sākumā bijis viens no modernākajiem strādnieku ciematiem Eiropā ar hierarhizētu dzīvojamo modeli un visaugstākajiem sociālajiem standartiem.
 
Šobrīd Līgatnes papīrfabrikas ciemata vēsturiskajā centrā tiek īstenots projekts „Līgatnes papīrfabrikas ciemata kultūrvēsturiskās tūrisma takas izveide” (Nr. PPA/3.4.2.1.1/09/02/003), ko saskaņā ar vienošanos Nr. L-PPA-10-0018 līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
 
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
 
Informāciju sagatavoja
Liene Bērziņa,
Līgatnes Tūrisma Informācijas centrs. 2012.gada 30.maijā
2012-05-30