Jaunumi
Zaļā bibliotēka. Līgatnes papīrfabrika aicina vākt makulatūru

 

 

Cienījamie bibliotēku pārstāvji!

SIA „Papīrfabrika „Līgatne”” jau otro gadu rīko un aicina Jūsu bibliotēku darbiniekus un apmeklētājus iesaistīties makulatūras vākšanas akcijā „Zaļā bibliotēka”, ne tikai atbalstot vietējo ražotāju un videi draudzīgu domāšanu un dzīvesveidu, bet arī cīnoties par noderīgām balvām.

Bibliotēkas aicinātas pieteikties šajā akcijā līdz 20. augustam, nosūtot bibliotēkas nosaukumu, adresi un kontaktpersonas datus uz riga@pf-ligatne.lv. Akcija ilgs līdz 10. novembrim. Šajā laikā Jūs varat atkārtoti nodot makulatūru. Mēs to izvedīsim, nosvērsim un svaru ierakstīsim datu bāzē.

Rezultatīvākās bibliotēkas paziņosim 2013. gada novembra beigās, kad sumināsim akcijas „Zaļā bibliotēka” katra reģiona (Vidzeme, Kurzeme, Latgale, Zemgale, Rīga) uzvarētājas, kas saņems dāvanu karti biroja tehnikas vai grāmatu iegādei, bet pilnīgi visām bibliotēkām, kas iesaistīsies akcijā, papīrfabrika „Līgatne” dāvās papīru bibliotēkas vajadzībām (biroja papīrs, mākslas papīrs, u.c)

Augstu novērtēsim Jūsu iesaistīšanos akcijā „Zaļā bibliotēka” un priecāsimies tās noslēgumā godāt tieši Jūsu bibliotēkas darbiniekus un apmeklētājus!

Paldies Jums!

Ar cieņu,

Oļesja Dreimane

SIA „Papīrfabrika „Līgatne”” mārketinga vadītāja

Pagājušā gada kampaņas “Bibliotēka man, es bibliotēkai” atskatu un rezultātus skatiet šeit:

http://makulatura.lv/jaunumi/biblioteku-kampanas-rezultati/

zemāk akcijas „Zaļā bibliotēka” nolikums:

SIA „Papīrfabrikas „Līgatne”” un bibliotēku sadarbības akcija

„Zaļā bibliotēka”

NOLIKUMS

Akcijas norises laiks: 2013.gada 10.jūnijs – 10. novembris

Dalībnieki: Publiskās bibliotēkas pēc brīvprātības principa un to iesaistītie partneri (indivīdi un organizācijas) no tuvējās apkārtnes

Mērķi: Nodot pārstrādei papīrfabrikai „Līgatne” no aprites (krājuma) bibliotēkās izņemtās grāmatas, periodikas izdevumus un cita veida makulatūru (kartona kastes, biroja papīrs, avīzes, bukleti, u.c)

Bibliotēkām kopā ar atbalstītājiem no vietējām kopienām rūpēties par otrreizējai pārstrādei nododamo papīra resursu nodošanu Latvijas uzņēmumam, tādējādi atbalstot vietējo ražotāju un vienlaikus popularizējot videi draudzīgu domāšanu un dzīvesveidu.

Papīrfabrikai „Līgatne” atbalstīt bibliotēkas – akcijas dalībnieces – dāvinot bibliotēkām papīra izstrādājumus izmantošanai bibliotēkās (biroja papīru, papīru radošām nodarbībām u.c.). Kā arī rezultatīvākās apbalvot ar dāvanu kartēm biroja tehnikas vai grāmatu iegādei.

Dalības noteikumi: 1.Bibliotēkas, kas vēlas piedalīties akcijā, reģistrējas akcijai, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi riga@pf-ligatne.lv ne vēlāk kā līdz 2013. gada 20. augustam, norādot bibliotēku, adresi, kontaktpersonu (vārds, uzvārds, telefons, e-pasts).

2.Bibliotēkas uzkrāj makulatūru, pēc savām iespējām akcijai piesaistot citus dalībniekus no vietējās apkārtnes, kas vēlas palīdzēt bibliotēkai palielināt nodotās makulatūras apjomu.

3.Minimālais makulatūras apjoms, lai papīrfabrikas „Līgatne” kurjers ierastos pēc makulatūras, ir 350 kg (Rīgas reģionam- 100 kg).

4.Minimālais makulatūras apjoms, lai saņemtu papīrfabrikas „Līgatne” dāvinājumu, ir 500 kg

5.Makulatūru papīrfabrikai var nodot, tiklīdz savākts vismaz minimālais makulatūras apjoms. To var darīt atkārtoti akcijas norises laikā. Kontaktinformācija makulatūras savākšanas mašīnas izsaukšanai un praktiskiem jautājumiem par uzkrāšanu un izvešanu: Līga Sausiņa, 28328248, riga@pf-ligatne.lv

6. Papīrfabrikas „Līgatne” dāvinājumi bibliotēkām tiks nodoti akcijas noslēgumā – 2013.gada novembrī.

Izvešanas kārtība: 1. Kad savākts minimālais izvešanas daudzums, kontaktpersona piesaka izvešanu papīrfabrikai „Līgatne” telefoniski 28328248 vai rakstot uz riga@pf-ligatne.lv

2. Tuvākajās dienās kurjers atvedīs paleti ar bortiem, kas veido kasti ar izmēriem 80x120x100 cm, kurā makulatūru varēs salikt

3. Nākamajā dienā šoferis to aizvedīs.

4. Ja ir savākts vairāk, tad attiecīgi atvedīsim vairāk paletes.

Dāvinājuma apraksts: Par katriem nodotiem 500 kg makulatūras ikviena bibliotēka dāvanā saņems 2,5 kg papīrfabrikā „Līgatne” ražota papīra.

Katra reģiona (Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale un Rīgas reģions) rezultatīvākajai bibliotēkai Līgatnes papīrfabrika dāvinās dāvanu karti 100 LVL vērtībā biroja tehnikas vai grāmatu iegādei. Rezultatīvāko katra reģiona bibliotēku noteiksim, dalot savākto makulatūras daudzumu uz reģistrēto bibliotēkas lietotāju skaitu, kas reģistrēts Kultūras kartē.

Reģionālo sadalījumu skat. kartē.

Papildu informācija par akciju:

Līga Sausiņa, papīrfabrikas „Līgatne” makulatūras klientu apkalpošanas vadītāja , 28328248,

riga@pf-ligatne.lv

Jurgita Grīnpukale, papīrfabrikas „Līgatne” makulatūras klientu apkalpošanas speciāliste, 26621613,

makulatura@pf-ligatne.lv

2013-09-06