Jaunumi
Ar Gaujas nacionālā parka zīmolu izstādē "Balttour" piedalās GNP klāsteris

2013.gada 8.februārī ar Gaujas nacionālā parka jaunā tūrisma zīmola atklāšanu dalību 20.Starptautiskajā tūrisma izstādē „Balttour” dalību uzsāk Gaujas nacionālā parka tūrisma klasteris. 

Atpazīstamības veicināšanas nolūkiem izgatavots stilizētas Gaujas senlejas stends ar galvenajiem tūrisma piesaistes objektiem. Izstādes laikā stenda apmeklētāji tiks cienāti ar Valmiermuižas alu, kā arī gardumiem no „Braslas kroga”.  

Gaujas NP tūrisma zīmols tapis sadarbojoties tūrisma uzņēmējiem, 9 pašvaldībām, Dabas aizsardzības pārvaldei un Vidzemes augstskolai, lai paaugstinātu konkurētspēju starptautiskā tirgū, palielinātu apmeklētāju uzturēšanās laiku, kā arī nodrošinātu ilgtspējīgu reģiona attīstību vienotā tūrisma galamērķī – Gaujas nacionālajā parkā. 

Jau iepriekš ziņots, ka šogad uzsākta vērienīga kampaņa Gaujas nacionālā parka (turpmāk tekstā Gaujas NP) tūrisma piedāvājuma popularizēšanai, šim mērķim vienojot deviņas parka teritorijā esošās pašvaldības: Siguldas, Cēsu, Valmieras, Līgatnes, Amatas, Pārgaujas, Krimuldas, Kocēnu un Priekuļu. 

Gaujas NP vēsturiski ir viens no Latvijas atpazīstamākajiem un piedāvājuma ziņā bagātākajiem galamērķiem, tomēr lai piesaistītu lielāku ārzemju tūristu īpatsvaru visa gada garumā un īpaši Gaujas NP 40.jubilejas gadā, pašvaldības kopā ar tūrisma uzņēmējiem vienojušās par kopīgu stratēģiju konkurētspējas palielināšanai. 

Jau iepriekš ziņots, ka 2012. gada 7. februārī vienojoties Siguldas, Cēsu, Valmieras, Līgatnes, Pārgaujas un Amatas pašvaldībām un Dabas aizsardzības pārvaldei, parakstīta vienošanās par sadarbību tūrisma veicināšanai Gaujas NP teritorijā. Šogad šim pašvaldību lokam pievienojušās Krimuldas, Kocēnu un Priekuļu pašvaldības, stiprinot vienoto pozīciju kopējai stratēģijai kāpināt eksporta apjomu. 

Kā norādīts 2012. gadā apstiprinātajā „Gaujas NP tūrisma klastera attīstības stratēģijā” plānots panākt, ka Gaujas NP ir konkurētspējīgākais tūrisma galamērķis Latvijā ārpus galvaspilsētas ar kvalitatīvu un specializētu tūrismu precīzi segmentētā ārvalstu un vietējā tirgū visa gada garumā, kas orientēts uz pieprasītu atpūtu un aktivitātēm dabā un vēsturiskā kultūrvidē.

  

2013-02-09