Jaunumi
Labiekārtots lācenes Ilzītes pastaigu voljērs

Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar SIA "Platforma Films", labdarības organizāciju Ziedot.lv un A/S „Laima” pagājušajā gadā īstenoja ziedojumu vākšanas akciju Līgatnes dabas taku lācenes Ilzītes voljēra labiekārtošanai. Šī gada aprīlī, pateicoties saziedotajiem līdzekļiem, lācenes Ilzītes pastaigu voljērs nu ir atjaunots un labiekārtots.

Lācenītes voljērā pa žoga perimetru ir izbūvēts cinkots metāla siets un uzstādīts elektriskais gans. Uzlabota arī sprostotava, apstrādātas restes un veikta lūku sviru montāža, kas uzlabo to tehnisko stāvokli, novēršot laika gaitā radušos bojājumus. Voljerā nepieciešamajās vietās salikti laukakmeņu krāvumi, kas padara ērtāku voljēra apsaimniekošanu, vienlaikus radot dabiskākus un pievilcīgākus dzīves apstākļus lācenītei, kā arī izbūvēts iebraucamais ceļš. Darbus veica SIA „Vidzemes energoceltnieks”, voljēra uzlabošanai iztērējot projektā saziedotos 6261.69 EUR.
 
Pagājušā vasarā Dabas aizsardzības pārvalde kopīgi ar SIA „Platforma Films” un A/S „Laima” uzsāka labdarības akciju „Lācim karsti vasarā, vāverīte ar draugiem nāk palīgā!”, kuras laikā aicināja palīdzēt labiekārtot Latvijas slavenākās lācenītes Ilzītes pastaigu voljēru, kuram bija nepieciešama pamatīga atjaunošana un labiekārtošana. Akciju atbalstīja arī labdarības organizācija Ziedot.v, portālā aicinot ziedot projektam „Palīdzēsim labiekārtot lācenei Ilzītei voljēru”. Projekta vēstnese bija Līgatnes dabas taku zvērkope Velga Vītola, kura ir izaudzinājusi Ilzīti un vislabāk izprot viņas vajadzības.
 
Dabas aizsardzības pārvalde sirsnīgi pateicas visiem ziedotājiem un aicina apmeklēt Līgatnes dabas takas, lai vērotu Latvijas mežiem raksturīgos dzīvniekus, to vidū arī lielos ķepaiņus.
 
Baiba Līviņa
Dabas aizsardzības pārvaldes
Dabas izglītības speciāliste
2943329433353

2014-04-22