Jaunumi
Konkurss "Līgatnes Pūtēju orķestru svētku emblēmas izveide"

 Līgatnes Kultūras un Tūrisma centrs izsludina radošu konkursu „Līgatnes Pūtēju orķestru svētku emblēmas izveide”. Galvenā balva konkursa uzvarētājam ir LVL 100;- .

Konkursa darbs jāiesniedz Līgatnes kultūras namā, adrese: Spriņģu iela 4, Līgatnes novads, līdz 16. aprīlim.

Konkursa mērķi un uzdevumi:
1.Veicināt oriģinālas Līgatnes Pūtēju orķestru svētku emblēmas izveidi.
2.Veicināt Līgatnes novada un Līgatnes Pūtēju orķestru svētku atpazīstamību Latvijā un pasaulē.
3.Veicināt kultūras un tūrisma attīstību Līgatnes novadā.
4.Veicināt Līgatnes novada iedzīvotāju piederības sajūtu savam novadam.

Konkursa darbs sastāv no:
1.Parakstītas pieteikuma veidlapas
2.Emblēmas apraksta, kas rakstīts latviešu valodā, ir labi salasāms, nav garāks par 250 vārdiem, rakstīts datorrakstā uz A4 formāta baltas lapas – fonts Times New Roman, burtu lielums - 12, vai rakstīts ar roku uz A4 formāta baltas lapas;
3.Emblēmas skices, kuras izmēri nav mazāki par 15cm x 10cm un nav lielāki par 28cm x 40 cm.

Konkursa vērtēšanas pamatkritēriji:
1.Konkursam iesniegtā darba aktualitāte un atbilstība konkursa mērķiem un uzdevumiem;
2.Piedāvātās ideja oriģinalitāte;
3.Emblēmas skices saturs abstrakti vai reālistiski attēlo ikgadējo Līgatnes novada Pūtēju orķestru svētkus;
4.Emblēma ir piemērota drukai krāsainā un melnbaltā formātā, vienlīdz saglabājot galveno emblēmā attēloto ideju;
5.Emblēmas aprakstā ir skaidri formulēta emblēmas devīze un ideja, apraksta apjoms – ne vairāk kā 250 vārdu.


Sīkāk ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties Līgatnes novada Kultūras namā, vai zvanot pa telefonu 26140994 .

LAI TOP IEDVESMA JAUNIEM SASNIEGUMIEM!

 

2012-04-16