Jaunumi
Dabas aizsardzības pārvaldei vienots tālrunis

Dabas aizsardzības pārvaldē darbojas vienots bezmaksas tālrunis, pa kuru ziņot par pārkāpumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Tālruņa numurs  ir 80000130.

Ziņojumi, kas atstāti ārpus darba laika (brīvdienās vai darba dienās pēc plkst.17:00), tiks ierakstīti automātiskajā atbildētājā un izskatīti tuvākajā laikā. Lai atstātais paziņojums tiktu izskatīts, automātiskajā atbildētājā nepieciešams atstāt ziņotāja kontaktinformāciju. Attiecībā uz kontaktinformāciju tiek garantēta konfidencialitāte. 


Rita Jakovļeva
Dabas aizsardzības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste

avots: www.daba.gov.lv/public/lat/zinas/790/

2011-05-29