Jaunumi
Atklāj Gūtmaņalas apkārtni!

Kopš 7.jūnija Gūtmaņalas apkārtni papildina trīs jauni informācijas stendi, kuri noderēs ceļotājiem, lai vairāk uzzinātu par dabas vērtībām, Gaujas senielejas ainavas izmaiņām gadu gaitā un Serpentīna ceļa vēsturi.

Projekts „Atklāj Gūtmaņalas apkārtni!” realizēts ar Siguldas novada domes līdzfinansējumu.

Projekta mērķis bija - apkopot informāciju un sagatavot vizuālo materiālu par bagātībām, kuras ir mums blakus – dabas vērtības, kultūrvēsturiski nozīmīgas vietas, senu notikumu liecības.

Ikdienā strādājot tūrisma jomā, bieži nākas uzklausīt Siguldas novada iedzīvotāju jautājumus par vietām un takām Gūtmaņalas apkārtnē, par to nozīmi novada vēsturē.

Gūtmaņalas apmeklētāju centra darbiniecēm – projekta realizētājām ir liels gandarījums par padarīto darbu.

Stends „Gūtmaņalas iemītnieki” ir noderīgs dabas izziņas materiāls visiem novada iedzīvotājiem, it īpaši skolēniem, arī novada viesiem – tūristiem, pastāstot par augiem un dzīvniekiem, kas mīt uz smilšakmens.

Stendā „Dabas vērtības Gūtmaņalas apkārtnē” ir informācija par Gaujas senielejas ainavas izmaiņām Gūtmaņalas apkārtnē daudzu gadu gaitā.

Stendā, kas novietots pie Serpentīna ceļa sākuma, temats ir „Dažādu notikumu liecinieki Serpentīna ceļa apkārtnē” un var uzzināt par Serpentīna ceļa veidošanās vēsturi un nozīmīgākajiem notikumiem apkārtnē.

Aicinām Siguldas novada skolas doties dabas un kultūrvēstures mācību ekskursijās, iepazīstoties ar informāciju stendos!

Projekta īstenošanā iesaistījās:

Projekta realizācijas uzraudzību veica SIA Komercsabiedrība „GNP Informācijas centrs” vadītāja I.Eversa; īstenoja: SIA Komercsabiedrība „GNP Informācijas centrs” klientu apkalpošanas speciāliste I.Zālīte un Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti: vec.speciāliste - projektu vadītāja M. Langenfelde, vec. speciāliste – bioloģe I.Čakare, GNP fonda valdes loceklis M.Mitrēvics. Kultūrvēstures speciāliste Indra Čekstere.Vizuāli visu noformēja Daiga Segliņa, tekstus tulkoja „GNP Informācijas centra” speciāliste Anita Bernāne un Natalja Jurčenko.

Informāciju sagatavoja Ineta Zālīte

avots: www.gnp.lv/atklaj-gutmanalas-apkartni

2011-06-07