Jaunumi
Atvērts ziedojumu tālrunis lācenes Ilzītes jaunās mājas celtniecībai

Populārākajai Latvijas lācenei Ilzītei nepieciešama jauna māja – ērts iežogojums, lai arī turpmāk varētu mitināties gandrīz dabiskos apstākļos mežā un būtu aplūkojama Līgatnes dabas taku apmeklētājiem.

Pašreizējā mītne ir laba, taču lācenei Ilzītei ir trīs radinieki, kuru sen celtā mītne vairs nav droša un piemērota dzīvošanai. Dabas taku darbinieki paredz lielos lāčus – Madi, Puiku un Miku pārvietot uz Ilzītes mājvietu. Četriem lāčiem tur būs par šauru un, kā paredz zvērkope Velga Vītola, viņas uzaudzinātajai lācenei Ilzītei, kura pieradusi pie vienatnes, būs milzīgs stress un viņa nespēs sadzīvot ar radiniekiem.

Lai uzceltu Ilzītei jaunu māju, ir nepieciešami līdzekļi, ko var sarūpēt ikviens! Ja vēlaties dot savu artavu, Jums ir iespēja ziedot.

Saņēmējs: GAUJAS NACIONĀLĀ PARKA FONDS
Reģ.Nr.40008019114
Baznīcas iela 3, Sigulda LV – 2150
A/S SEB banka konta Nr. LV12UNLA0027800700915
SWIFT kods: UNLALV2X

Maksājuma mērķis: Ziedojums lācenes Ilzītes mājai.

Ir izveidots ziedojumu tālrunis, lai palīdzētu uzcelt Ilzītei jauno māju! Tālruņa numurs:  9000 6685. Viena zvana maksa zvanītājam ir 1.00  Ls. Aicinām ikvienu, kam ir tāda iespēja, palīdzēt tapt jaunai lāču mājai Līgatnes dabas takās.

Gaujas nacionālā parka fonds ir sabiedriskā labuma organizācija (statuss piešķirts ar Finanšu ministrijas 2008.gada 17.janvāra lēmumu Nr.31), tādēļ, ziedojot Gaujas nacionālā parka fondam, Jūs varat saņemt nodokļu atlaides:

juridiskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktās nodokļu atlaides - nodokli var samazināt par 85% no summām, kas ziedotas;

fiziskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktās nodokļu atlaides - fiziskās personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20% no gūtā apliekamā ienākuma.

Līdz šim lācenes Ilzītes mājai saziedoti LVL 3 506,04:
LVL 700 ziedojumu kastēs
LVL 1515,87 materiālais ziedojums no A/S Latvijas Finieris
LVL 1290,17 saziedots laikā no 22.11-25.11. plkst.14.00 (gan fiziskas, gan juridiskas personas)
Lāču mājas izveidei nepieciešami LVL 26 000.

Palīdzēsim, ziedosim un kopā mums izdosies paveikt vienu lielu, labu darbu!

Informāciju sagatavoja Baiba Pavloviča

avots: www.gnp.lv/lai-lacenei-ilzitei-top-jauna-maja

 

2012-02-04