- Remdenkalna olos

Remdenkalna (Beiwerkas) olos

Jos yra didžiausios ir įspūdingiausios Lygatnės olų sistemoje tiek todėl, kad čia yra ilgiausia Lygatnės ola, tiek ir todėl, kad ši ola yra su vingiu – tokia, kuri neturi šviesos tunelio gale.

Didžiojoje Beiwerkas oloje galima išgirsti tylą. Tai nepakartojami pojūčiai, kada užėjus už olos posūkio išjungiama šviesa, įkvepiama ir pasineriama į tylą. Atrodo, kad sustojo laikas ir viskas sustingo. Apima keistas jausmas, tačiau nėra jokios baimės. Uždegus žibintą viskas nušvinta ir pamatai olos plyšyje kabantį šikšnosparnį, paskui dar, dar ir dar… regi, kiek jų yra daug. Šikšnosparniai šioje oloje praleidžia šviesiąją paros dalį ir ypač dažnai – šaltą žiemą. Žinote, kad šikšnosparnių miego negalima trikdyti, nes trukdymas šiems į peles panašiems paukščiams gali virsti mirties nuosprendžiu. Viską apžiūrite ir pasukate išėjimo link. Nors nuotykis trunka apie dešimt minučių, tačiau atmintyje jis išlieka amžinai…