Līgatnes papīrfabrikas ciemata vēsturiskais centrs

Jau 200 gadu Līgatnes vārds ir cieši saistīts ar papīrfabriku. Fabrika dibināta 1815. gadā un darbojās līdz 2015. gadam. Uzplaukuma laikus fabrika piedzīvoja 19. gadsimta beigās. Līdz ar fabriku auga un attīstījās arī papīrfabrikas ciemats. 

Ekskursijas: Līgatnes pilsētas viesiem tiek sniegta iespēja iepazīt Līgatnes vēsturi un apskatīt skaistākās vietas Līgatnes pilsētas centrā, kā arī iepazīties ar vēsturisko līgatniešu dzīvesveidu, dodoties ekskursijā pa Līgatnes papīrfabrikas ciemata vēsturisko centru. Zinoša gida pavadībā pilsētas viesi varēs doties ekskursijā pa Līgatnes papīrfabriku, apskatīt dzīvojamās ēkas un publiskās iestādes - kultūras namu, slimnīcu, dzemdību namu, aptieku, izglītības iestādes, kā arī ielūkoties rekonstruētajā papīrfabrikas trādnieku dzīvoklītī un  doties apskatīt smilšakmens atsegumos veidotās pagrabu alas, kurās vietējie iedzīvotāji uzglabā rudenī ievākto dārzeņu ražu. 

Papīrfabrikas vadība savulaik darījusi visu, lai saviem darbiniekiem radītu labvēlīgus dzīves apstākļus. 20. gadsimta sākumā līgatniešu sociālais nodrošinājums bija viens no augstākajiem Eiropā: Papīrfabrikas darbiniekiem tika piešķirti atsevišķi dzīvokļi ar malkas apkuri, par fabrikas piegādāto malku, ūdeni un elektrību nebija jāmaksā, bija sava skola, slimnīca, dzemdību nams, ambulance un 1897. gadā uzceltais papīrfabrikas klubs (mūsdienās kultūras nams). Ja šo kompleksu iežogotu sētā, dzīve turpinātos, jo Līgatne līdz ar visaugstākās kvalitātes papīru ražoja arī enerģiju un pilnīgi sevi apgādāja.

Strādnieku mājas, kas tika celtas 20 gs. sākumā papīrfabrikas darbiniekiem, ir saglabājušās līdz mūsdienām un tiek apdzīvotas arī šodien, turklāt tās ir senākās koka rindu mājas Latvijā. Ēkas ir iekļautas valsts kultūras mantojuma pieminekļu sarakstā. Bez strādnieku mājām Līgatnē veiksmīgi ir saglabājusies arī aptieka, skola, slimnīca (mūsdienās aprūpes centrs) un papīrfabrikas klubs (kultūras nams), kas nu jau atjaunots. Līgatnes papīrfabrikas ciemata vēsturiskais centrs ir Eiropas mēroga unikāls strādnieku ciemata pilsētbūvniecības ansamblis, kas 2011. gadā ticis atzīts par Latvijas uzvarētāju konkursā "Eiropas izcilākie tūrisma galamērķi" (European Destinations of Excellency- EDEN).