Pastaigas

 

Līgatnes papīrfabrikas vēsturiskā ciemata apskate

Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis, kas ir unikāls, vienīgais šāda veida 19. gadsimta beigās veidots komplekss Baltijā.

Jums ir unikāla iespēja izstaigāt šo ciematu un uzzināt daudz jauna kopā ar mūsu sertificētajiem gidiem.

 

Vairāk informācijas un ekskursiju pieteikšana Līgatnes tūrisma informācijas centrā Spriņģu ielā 2.

Tālr., +371 29189707, +371 64153169.

e-pasts info@visitligatne.lv
 


 

Pastaigas pa Līgatnes dabas takām

Gaujas krastā, mežainām gravām bagātā apvidū, vairāku kilometru garumā ierīkoti gājēju maršruti, kur visos gadalaikos apmeklētāji var iepazīt dabas daudzveidību, Latvijā dzīvojošo savvaļas zīdītājdzīvnieku un putnu sugas, kā arī vides aizsardzības nepieciešamību.
 

Vairāk informācijas: e-pasts: dabastakas@ligatne.lv.

Tālr.: +371 64153313, +371 28328800
 


Pastaigas pa Vienkoču parka takām

Iespējams izstaigāt pa parka dažādajām zonām:
- Klasiskais stūrītis - tiek veidots ar nolūku, lai dažādotu sajūtas. Te ir iespējams baudīt klasiskās noskaņas, ko papildina barokālas vāzes un puķu podi, soli un krēsli un cirptu eglīšu stādījumi.
- Etnogrāfiskā zona. Šajā zonā izvietotas etnogrāfiskas lietas. Vienā no guļbaļķu ēkām ir iekārtots muzejs, kur apskatāmi dažādi kokamatniecības darba rīki un koktēlnieka darba vide.
- Dabas takas. Takās ir iespēja izbaudīt pirmatnējās dabas skaistumu un burvību.
- Modernā zona. Šeit ir iespēja iepazīt gan modernos vienkočus, gan citas ārvides instalācijas.
- Dažādu eko ideju iepazīšana.

Vairāk informācijas: www.vienkoci.lv
e-pasts: info@vienkoci.lv, tālr.: +371 29329065
 


 

Tūrisma maršruts "Murjāņi-Sigulda-Līgatne"

Maršruts "Murjāņi - Līgatne" ved caur Gaujas senieleju ar devona smilšakmens atsegumiem, raksturīgo augu valsti un dzīvniekiem.

Krastos sastopami Latvijā lielākie nogāžu un gravu meži ar liepām, ozoliem, gobām un ošiem. Upes līkumos palienē aug baltalkšņu un vīksnu audzes. Uz koku stumbriem atrodams plaušķērpis.