- Katrīnas iezis

Līdz 15 m augstas, 200 m platas Gaujas svītas smilšakmens klintis. Pie šī ieža Gauja krasi pagriežas - klintīm pusloka forma. Pie upes viskrasāk izceļas 15 m augsts nošķeltai piramīdai līdzīgs smilšakmens cilnis. Pārējā ieža daļa nav pie pašas upes, to aizsedz krūmi. Te krauja ir krietni augstāka par 15 m, taču arī nobiras te ir augstas. Daudz gravu. Līdz pusdienlaikam iezi apspīd saule - tad tas ir sevišķi skaists.

Visā klinšu garumā redzamas izskalojumu rievas un nišas. Augstākā rieva iezīmē Gaujas līmeni pirmās virspalu terases veidošanās laikā.

Niša Katrīnas iezī ir 4 m dziļa un 4,5 m plata - atrodas 15 m augsta izciļņa pakājē.

Nostāsti par Katrīnas iezi

Teika vēstī, ka iezis savu nosaukumu ieguvis no kādas meitas, vārdā Katrīna. Nelaimīgas mīlestības dēļ Katrīna, nolecot no ieža, noslīcinājusies Gaujā.