- Elpju iezis

1,5 km aiz Launagieža Gaujas kreisajā krastā ir Elpju iezītis, 9 m augstumā. Aiz Elpju ieža, kas savu vārdu ieguvis no Elpju mājām, neliels strauts pa dziļu gravu ieplūst Gaujā. Tā ir senā Tildurga, ko tagad dēvē par Liepu strautu. Tā krastā ir Dagnes jeb Gančausku ala. Tomēr arī šai alai ir senāks vārds. Kā stāstījusi Attaku saimniece Zenta Liepiņa, tad Attakas, Elpjus, Gančauskas un Andrijānus Nurmižu barons kārtīs nospēlējis Vildogas baronam. Saimnieces vectēvs atvests no Attakām, kur pie jaunā īpašnieka bijis sūri jāstrādā stāvajos gravu krastos. Tā alai ticis Sūruma alas vārds. Tildurgas krasti noauguši ar mežu.